تاريخ : ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ | ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : مامانِ یکتا

   

در بخشیدن خطای دیگران مانند،  شب باش

 در فروتنی مانند،  زمین  باش

  در مهر و دوستی مانند،  خورشید  باش

 هنگام خشم و غضب مانند،   کوه  باش

  در سخاوت و کمک به دیگران مانند،  رود  باش

 در هماهنگی و کنارآمدن با دیگران مانند،  دریا  باش

  خودت باش  همانگونه که می‌نمایی